1. Закупил съм го като физическо лице. От митническа агенция ми бяха казали, че щом продавачът е включил ДДС в цената е длъжен или да освободи пратката от мое име, или да ми възстанови платеното ДДС. Исках да проверя дали това, което са ми казали, е вярно.

    Закупил съм го като физическо лице. От митническа агенция ми бяха казали, че щом продавачът е включил ДДС в цената е длъжен или да освободи пратката от мое име, или да ми възстанови платеното ДДС.

    Исках да проверя дали това, което са ми казали, е вярно.

    See less
    • 0