Discy Latest Въпроса

Здравейте,искам да Ви попитам от относно казус с разлика между нотариален акт,по който имота се води 869 кв.м. ,а по кадастралната карта 790.Причината е грешно заснемане ,при което малка част остава извън границите на имота и е отделена с друг ...