Discy Latest Въпроса

При рабнота като преводач в телевизия, а сега като репортер в радиото не би ли следвало да ми се зачете стажът от предишният работодател, който е в същата област?

Сборът от общият ми трудов стаж при предходни работодатели до момента е 3-4 години. Остават ми много на брой дни платен годишен отпуск, тъй като новото назначаване е от март месец и разполагам дори с повече дни платен отпуск от ...