Discy Latest Въпроса

Здравейте! Преди години мой близък приятел тегли голяма сума пари, за да помогне финансово на бабата на тогавашната си жена (сега вече бивша). Уговорката с бабата е устна, подписан договор между се подписва малко по-късно. Бабата гарантира, че ще му ...