Discy Latest Въпроса

Здравейте Искам да кандидатствам и да запиша ново висше образование – вероятно в Софийски университет – държавна поръчка; бакалавърска програма специалност Теология (това няма значение) Завършил съм труго висше образование по преходните и заключителни разпоредби на предишния закон за висшето образование, с ...