Discy Latest Въпроса

Здравейте През 2016 год закупих имот и в Нот.Акт продавачите учредяват безсрочно право на ползване на друго лице. Желая да премахна това право на ползване на лицето. Как бих могла да го направя?