Discy Latest Въпроса

Здравейте, Имам следният казус. Собственик съм на поземлен имот нива, която предоставих за обработване чрез договор на друго лице. Получих обаждане от въпросното лице, че някакви хора имат претенции върху имота, понеже те имат аренда с общината, понеже те са ...