Discy Latest Въпроса

Здравейте, Преговарям със Световната банка и получих от тях оферта за работа, която гласи, че изпитателния им срок е 1 година. Повдигнах го на въпрос и ми отговориха следното: “The probationary period in the World Bank Group is a standard one ...