Discy Latest Въпроса

Здравейте, В момента съм в изпитателен срок и искам да напусна фирмата. В договора ми има клауза, която гласи, че мога да напусна по взаимно съгласие. Фирмата ми отказва да се разделим по взаимно съгласие и ме принуждава ...