Discy Latest Въпроса

Здравейте, Свързвам се с вас, във връзка с издаден фиш от Кат за липса на гражданска отговорност, който е с дата 19.11.2018 г.,при все че има полица от въпросния застраховател (кипърската “Olympic”) за периода 19.12.2017-18.12.2018 г. На кратко, казусът е следният: Свекър ...