Discy Latest Въпроса

Добър ден! Автомобила ми е регистриран в РС Македония, имам двойно гражданство и искам да сменя регистрацията на автомобила с български номера. Какво е необходимо да сторя, за да го направя? Ще имам ли проблем при влизане и излизане ...