Discy Latest Въпроса

Отпусната ми е пенсия през 2016 год поради навършване на години за втора категория труд. Вмомента работя на трудов договор в частна фирма. През лятото бях оперирана с онкологична диагноза. Подадох документи за телк комисия, на която ми ...