Discy Latest Въпроса

Тези дни в които си командировка, как се отразяват във фиша за работна заплата? Въпроса ми как се водят – като работни дни или като служебен отпуск? Ако е отпуск, това означава ли, че не се начислява процент прослужено време.