1. Не е необходимо на адреса на управление на фирмата да има офис или търговски обект на фирмата. Няма предвидено задължение фирмата да притежава имота или да има право да го ползва.

  Не е необходимо на адреса на управление на фирмата да има офис или търговски обект на фирмата. Няма предвидено задължение фирмата да притежава имота или да има право да го ползва.

  See less
  • 0
 2. Задължително е присъствието и на двамата съпрузи на съдебното заседание за развод по взаимно съгласие.

  Задължително е присъствието и на двамата съпрузи на съдебното заседание за развод по взаимно съгласие.

  See less
  • 0
 3. На регистрация в НАП като онлайн магазин подлежат всички търговци, които получават плащания в брой (имат регистриран касов апарат) или приемат плащания с банкови карти.

  На регистрация в НАП като онлайн магазин подлежат всички търговци, които получават плащания в брой (имат регистриран касов апарат) или приемат плащания с банкови карти.

  See less
  • 0
 4. Максималният срок на договора е 2 години. Мобилният оператор не може да задължи клиентите си да сключат договор за по-дълъг период от време. Мобилният оператор е длъжен да предостави възможност за сключване на договор и с по-малък срок – за една година.

  Максималният срок на договора е 2 години. Мобилният оператор не може да задължи клиентите си да сключат договор за по-дълъг период от време. Мобилният оператор е длъжен да предостави възможност за сключване на договор и с по-малък срок – за една година.

  See less
  • 0
 5. Шофьорът е задължен да продава билети в превозното средство. В случай че е отказал и е наложена глоба от контрольор на пътника, тя може да бъде обжалвана. Това е глоба за поведение, което не може да бъде вменено във вина на пътника. А това е незаконосъобразно действие и подлежи на отмяна.

  Шофьорът е задължен да продава билети в превозното средство. В случай че е отказал и е наложена глоба от контрольор на пътника, тя може да бъде обжалвана. Това е глоба за поведение, което не може да бъде вменено във вина на пътника. А това е незаконосъобразно действие и подлежи на отмяна.

  See less
  • 0
 6. Законът забранява автоматичното подновяване на договор. Дори договорът да съдържа такава разпоредба, то тя ще бъде недействителна, защото противоречи на закона.

  Законът забранява автоматичното подновяване на договор. Дори договорът да съдържа такава разпоредба, то тя ще бъде недействителна, защото противоречи на закона.

  See less
  • 0