Discy Latest Въпроса

Допустимо ли е организаторите на публичен онлайн научен форум след приключването му да публукиват онлайн видео запис и снимки от него?