1. Благодаря Ви, Адв. Митова! Мисля, че докато получим отговор, карантината ще свърши.

    Благодаря Ви, Адв. Митова!
    Мисля, че докато получим отговор, карантината ще свърши.

    See less
    • 2