Discy Latest Въпроса

В съзнанието ми ДАНС се свързва с треската, обхванала гражданското ни общество чрез #ДАНСwithme от близкото минало. А дали тази институция в действителност е танцувално студио? Какво представлява ДАНС? Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) извършва дейности за защита на националната ...

  • 0

Извърших престъпление. Проведе се разследване. Започна дело. По безспорен начин се доказа, че аз съм извършителят. Наказанието ми е Пробация. Какво трябва да правя или да не правя, ще вляза ли в затвора? Пробацията се заражда не като наказание, а ...

  • 0

Настъпи неразбирателство между мен и търговския ми партньор по финансови въпроси! Трябва някой да се намеси и да го разреши! Ако подам молба по общия исков ред пред съда обаче, това може да се проточи с години! Инстанциите са три, ...

  • 0

Освен личната ми карта и шофьорската  книжка, разполагам и с паспорт. Неговото значение доста намаля с приемането на България в Европейския съюз, но за държави, извън него, паспортът все още е необходимо условие за преминаване на държавните граници. Как се ...

  • 0

Всички знаем за бързината на съдебната система у нас – започнато дело например за неизпълнени договорни задължения може да се протака с години. За това преди известно време се обърнах към Арбитража – вид извънсъдебно решаване на спорове, наред с ...

  • 0

В стремежа си да ме привлекат като клиент, в днешно време търговците са способни на какво ли не. Ежедневно в пощата си получавам рекламни брошури, по телевизията, радиото и в интернет непрекъснато ме заливат с всякакви предложения и оферти. Често ...

  • 0