Discy Latest Въпроса

Здравейте, Аз съм български гражданин, който работи (нает съм от британска фирма), живее и плаща данъци в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Не съм британски гражданин, но имам settled status, позволяващ ми да прекарвам до 5 години извън UK без ...