1. Много благодаря за бързия отговор! Има ли изключение за 183-дневното правило поради Ковид-19 (например, невъзможност да се напусне страната поради ограничения) и няма ли двустранна спогодба между Великобритания и България за избягване на двойното данъчно облагане?

    Много благодаря за бързия отговор!

    Има ли изключение за 183-дневното правило поради Ковид-19 (например, невъзможност да се напусне страната поради ограничения) и няма ли двустранна спогодба между Великобритания и България за избягване на двойното данъчно облагане?

    See less
    • 0