Discy Latest Въпроса

Здравейте, Имам амбулаторен лист и болничен лист, на базата на които поисках освобождаване по взаимно съгласие. Нямам ТЕЛК или нещо подобно, става дума за нервологично/психологическо заболяване, което ми пречи да си изпълнявам задълженията. Работодателите ми се съгласиха, но ми казаха, че ...