Discy Latest Въпроса

Здравейте, на общо събрание на етажната собственост един от съседите ни, реши че ще записва събранието с диктофон. Предупреди за това действие, но хората изказаха отказ да бъдат записвани. Въпреки това той продължи да записва. Има ли право на такова ...