Discy Latest Въпроса

Здравейте! Обжалвах решение на ТЕЛК от дата 03.11.2021 пред НЕЛК.Старото решение беше валидно до 30.06.2022г.Нелк потвърди решението на ТЕЛК на 11.02.2022г, което е с по-ниски проценти под 50%. За периода на обжалването ми беше изплатена месечната помощ по чл.8д ...

Здравейте! Получавам противоречива информация относно това,че имаме право на данъчни облекчения за автомобил когато имам дете с ТЕЛК (100%).В нашия случай колата е на името на бащата а детето с ТЕЛК е на 3г.По постоянен адрес сме в ...

Здравейте, Телка на детето ми (100% с ч.п.)изтече на 01.04.21 г. а с него удостоверението и картата ни за пътуване с БДЖ. Съгласно заповедта за предпоследното удължаване на епид.обстановка автоматично е удължен до 31.07.21г. От БДЖ ми казаха ,че трябва ...