Discy Latest Въпроса

Докторант съм в държава членка на ЕС (Италия), за което получавам стипендия – не от България, а от италианския университет. Бих искал да не прекъсвам българската си здравна осигуровка. На какъв осигурителен доход трябва да внасям вноските си?