Discy Latest Въпроса

Здравейте, Бих искала да се регистрирам като упражняващ свободна професия – правя дизайн на плетива, като идеята ми е да продавам схемите и евентуално някои от готовите продукти. До сега съм плела само като хоби. За регистрацията, обаче, ми трябва диплома ...