1. Не ми беше известно, но сега поне знам че значт за какво говорят. Благодаря все пак.

    Не ми беше известно, но сега поне знам че значт за какво говорят. Благодаря все пак.

    See less
    • 0