Discy Latest Въпроса

Здравейте, Имам сключен брак с чужденец от юли 2019, но все още не съм си сменила фамилното име. В нашето оригинално удостоверение за брак не е уточнено дали приемам неговата фамилия или не. В българското удостоверение,издадено на база на превода, ...