Discy Latest Въпроса

Здравейте, Редовен студент съм и работя във фирма от 4 месеца, все още съм в изпитател срок. Тъй като имам прекалено много задължения в университета, искам да напусна по чл. 327, ал.1, т.6 от КТ, но се зачудих дали са ...