Discy Latest Въпроса

Здравейте. След като подам предизвестие за напускане по взаимно съгласие, имам ли право докато то тече (1месец)да си ходя един час по рано? Благодаря