Discy Latest Въпроса

Интересувам се дали имам право да получа обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, ако в момента на прекратяване на трудовите правоотношения имам 3 месеца трудов стаж при настоящия си работодател? Като преди да постъпя на работа при споменатия работодател имам ...

Здравейте, имам 2 въпроса: 1. Мога ли да предам на работодателя си предизвестието си за напускане докато съм в неплатен отпуск по чл 173а, ал. 2 от КТ? 2. Какъв срок от неплатения отпуск по чл. 173а, ал.2 от КТ ...