Discy Latest Въпроса

Здравейте, имам 2 въпроса: 1. Мога ли да предам на работодателя си предизвестието си за напускане докато съм в неплатен отпуск по чл 173а, ал. 2 от КТ? 2. Какъв срок от неплатения отпуск по чл. 173а, ал.2 от КТ ...