Discy Latest Въпроса

Здравейте! Каква е процедурата при получаване на известие за извършване на опис на движимо имущество ако живея под наем? Как доказваме чия собственост са вещите в жилището?