Discy Latest Въпроса

Здравейте, живея в блок, чийто вход се управлява от професионален домоуправител. Обръщали сме се многократно към тях с молба за пускане на асансьора на 2ри етаж, който просто е заключен за ползване конкретно за този етаж. Ние сме семейство с ...

Здравейте, направих продажба на единствен имот, на който се води по лична карта и адресна регистрация. Задължена ли съм и ако да, то в какъв срок, да си сменя адресната регистрация и съответно личната карта. Съшо така ако имам автомобил, ...