Discy Latest Въпроса

Здравейте, направих продажба на единствен имот, на който се води по лична карта и адресна регистрация. Задължена ли съм и ако да, то в какъв срок, да си сменя адресната регистрация и съответно личната карта. Съшо така ако имам автомобил, ...