Discy Latest Въпроса

Здравейте, имам 30 години стаж в образователната система като учител, от които 25 в едно училище от 1997 г. до 2019 г. Трябва да се пенсионирам през юни 2028 г. Не смятам да се връщам на работа в училище, а ...