Discy Latest Въпроса

Има ли право работодателя да организира оперативки, свързани с работата в извънработно време? Работим на сменен режим съответно от 08.00 до 16.30 и от 9.30 до 18.00 часа, а оперативки те са в 07.30 или 18.00 часа.

Здравейте! Работя на трудов договор с ненормиран работен ден. Имам две деца на 2 и на 4 години. Имам ли право на намаляване на работното време?