Discy Latest Въпроса

Имам 10 години трудов стаж по трудов договор в Почивна база на Министерски съвет Слънчев бряг и 6 години като държавен служител в НЗОК .Може ли да се разглежда този стаж като такъв в Администрацията на изпълнителната ...