Discy Latest Въпроса

Балконът ми граничи с балкона на апартамент от съседния вход. В него от много години не живее никой – собствениците са другаде. На него гнездят гълъби, има хлебарки и струва ми се и мишки. Целият е покрит с изпражнения и ...