Discy Latest Въпроса

Здравейте, На общо събрание на съседите на новопостроен жилищен блок взехме решение да изпратим молба до инвеститора/ите да оправят дефектите/ асансьорът се разваля, няма налягане на водата на горните етажи…/ Блокът е в гаранция. Вече мина месец, но нямаме ...