Discy Latest Въпроса

Здравейте, Хранителен магазин неспазва часовият диапазон от 13:30-16:30, в който нямат право да влизат в магазина хора под 65г. възраст. Какви действия мога да предприема при такъв случай за неспазване на закона? Благодаря предварително!

Здравейте, Получих обаждане от НАП, за направен оборот по Еконт от 6000лв. и не подадена все още данъчна декларация понеже съм в чужбина. И понеже срока до колкото ме уведомиха е до края на септември, а не е сигурно дали ще ...

Здравейте, Ще сключвам пълномощно с фирма, на която ще изпращам пратките по Еконт. Ако фирмата изпадне в несъстоятелност или просто не си плати данъците, или каквото и да било, аз нося ли някаква отговорност? Имайки предвид, че имаме само пълномощно, за ...

Здравейте, Общият оборот на физическото лице е около 12 000лв. Продажбите чрез фирма са за около 2000лв. Човек с който се консултирахме не ни уточни, че след като имаме фирма и искаме да продаваме трябва да си направим договор с ...

Здравейте, сключих договор за наем със собственика. Платих всичко депозити, наем каквото е нужно. Уговорката беше да се нанеса след около месец. Минава месец нещо се случило в семейството няма как да се освободи. Ако искам да изчакам месец или ...