Discy Latest Въпроса

Жена ми ражда, до тогава всички болнични са изплатени също така и тези койте са около 45 дена след раждането. Тя е на постоянен трудов договор и вече два месеца след изтичане на болничните от раждането работодателя не е подал ...