Discy Latest Въпроса

Здравейте, Бих искала да узная за точното местоположение, големина и право на унаследяване на семейни ниви / земеделска земя. Тоест, искам да ги прехвърля на мое име, това което ми се полага по закон. Откъде да започна, към коя институция ...

Здравейте, живея в държава-членка на ЕС и плащам осигуровки в държавата, в която работя. Какво трябва да направя в България, какъв документ да подам, за да не ми се начисляват здравни осигуровки? Благодаря предварително, Мая

Здравейте, при съставено безсрочно адвокатско пълномощно за дело, без нотариална заверка, как би следвало да се прекрати същото и/или къде? Трябва ли да се отиде до съответната адвокатска колегия? Благодаря!

Здравейте, при положение, че съм единствения наследник на апартамент – разведени съпрузи, без брат/сестра, как се унаследява имота? Автоматично след смъртта на родителя-собственик или трябва да се направи дарение/прехвърляне преди това? Имат ли братя и сестри на родителя права от ...