Discy Latest Въпроса

Не съм регистриран като земеделски производител нито като фирма. Частно лице съм. Имам екологично чиста продукция, лично отгледана, която искам да зареждам в определени малки търговски обекти като за начало, дай боже и вериги след време. Каква е процедурата?