Discy Latest Въпроса

Ако работодателят ме освободи от работа по точка Достигане на определена възраст за осигурителен стаж и пенсия какво обещетение трябва да ми се плати 1 месец или повече