1. Много благодаря! Бяхте достатъчно изчерпателна, само че не всички лични лекари са наясно с този казус, какво и административните служители в районните полицейски управления и КАТ.Всичко добро ви желая! Успехи!

    Много благодаря!
    Бяхте достатъчно изчерпателна, само че не всички лични лекари са наясно с този казус, какво и административните служители в районните полицейски управления и КАТ.Всичко добро ви желая! Успехи!

    See less
    • 0