1. Ама в това няма никакъв смисъл. А и не се разбира точно кое трябва да е писмено - искането ми да ме свържат спешно с кварталния или след като са ми отказали, писмено да им поискам да ми отговорят писмено? И двата варианта са абсурдни.

  Ама в това няма никакъв смисъл. А и не се разбира точно кое трябва да е писмено – искането ми да ме свържат спешно с кварталния или след като са ми отказали, писмено да им поискам да ми отговорят писмено? И двата варианта са абсурдни.

  See less
  • 0
 2. Има случаи, при които смяната може да се направи извън тези срокове.

  Има случаи, при които смяната може да се направи извън тези срокове.

  See less
  • 0
 3. Благодаря ви, но това не е отговор на въпроса, който задавам.

  Благодаря ви, но това не е отговор на въпроса, който задавам.

  See less
  • 0