Discy Latest Въпроса

Здравейте. Какво следва да се направи, ако до 5-та година не е завършено грубото строителство на дадена къща? Благодаря