Discy Latest Въпроса

Здравейте, Майка ми сключи брак преди да почине. Наследник ли съм на имуществото на съпруга ѝ, което е придобил преди брака им?В случая апартамент. Възможно ли е да се откажа от част от наследството, като например имоти в друга държава на ...