Discy Latest Въпроса

Получавам всеки месец сметки за поддръжка на етажната собственост, които не разбирам как се формират. Как мога да организирам одит / проверка?