Discy Latest Въпроса

Здравейте, Имам следния въпрос към Вашия прекрасен сайт: Със съпруга ми искаме за закупим поземлен имот в едно село, в който има и складови помещения. Тези помещения са отразени на скицата на продавача в точните си квадратури,които настоящия собственик ...