Discy Latest Въпроса

Здравейте. Подписах предварителен договор за покупко продажба на апартамент, но веднага след това се отказах от продажба. ЗАаплашиха ме, че ще заведат иск за обявяване на договора за окончателен въпреки волята ми. Какви са ми вариантите да спася имота си ...