Discy Latest Въпроса

Строителят, който също така ни е и съсед, на сградата сложи врати от партера към гаражите, които се затварят сами и са метални. Никога при използването им не ги затваря внимателно. Живеем на първия етаж и шума е невъобразим и ...