Discy Latest Въпроса

Здравейте, ако аз имам фирма (занимаваща се с търговия онлайн) която дарява всеки месец 5% от печалбата си на организация или НПО, с дейности за защита на животните, опазване на океаните и такива НЕ включващи хора възможна ли е? Какви ...